logo
หมอหวาน

วิธีการชำระเงิน

ข้อมูลการชำระเงินของร้านค้า

• เลขบัญชีธนาคารเพื่อโอนชำระเงิน

ธนาคารกสิกรไทย สาขาเสาชิงช้า
บัญชีกระแสรายวัน
ชื่อบัญชี: บริษัท หมอหวาน จำกัด
เลขที่บัญชี: 004-1-06846-9

สามารถชำระเงินมาได้ผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

tfb ธนาคารกสิกรไทย
บริษัท หมอหวาน จำกัด
004-1-06846-9
กระแสรายวัน