logo
หมอหวาน

เกี่ยวกับเรา

หมอหวาน

ผู้ปรุงและจำหน่ายยาไทยนับแต่ปีพ.ศ. ๒๔๖๗ ได้รับรางวัลองค์กรแพทย์แผนไทยดีเด่น ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๒ เงินทุนกรมหลวงวงศาธิราชสนิท มอบโดยวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวลาให้บริการ

9:00 - 17:00 น.